İnsan Kıymetleri 7. Bölüm

Doruk GÜLSEVER ile İnsan Kıymetleri 7. Bölüm

Konuk: Şakir GÜLSEVER
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Müşaviri
İK Danışmanı – Bilirkişi

Program Konusu
İnsan kaynaklarının temelinde iş hukuku

Program Başlıkları
İş hukukunu öğrenmek için ne yapmalı?
İşveren neden iş hukuku bilen birine ihtiyaç duyar?
İK’nın deneme ve değerlendirme sorumlulukları nelerdir?
İş hukukunda asparagas bilgiler!
İşverenlere idari para cezasından çıkış yolu!
Yıllık izinlerde neler değişti?
Kıdem tazminatı hesaplamasındaki yanlışlıklar!
Otomatik BES’in getirdiği değişiklikler

İnsan Kıymetleri 6. Bölüm

,

Doruk GÜLSEVER ile İnsan Kıymetleri 6. Bölüm

Konuk: Tuna ÇELİK
Elephants Don’t Forget – CTO

Program Başlıkları
“Nelly Knowledge Retention” yazılımı
Nelly nasıl bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıktı ?
Çelik: “Nelly’de çok önemli olan bir konu da merak duygusu…”
Nelly’nin diğer yazılımlardan farkı ne ?
“Nelly, bir test aracı değil; öğrenim aracı”
Nelly’de oyunlaştırma tekniğiyle daha çok verim elde ediliyor
Nelly’de motivasyon nasıl sağlanıyor ?
Çelik: “Nelly doğası gereği zaten eğlenceli.”
Eğitim verimliliğinin ölçülmesi
Çelik: “Eğitimin bilgiye dönüşmesi bizim için çok önemli.”
Nelly uygulamasının İngiltere’deki etkisi
Uygulamanın hedefleri
Nelly ve raporlama sistemi
Nelly’nin başarısı
“Elephant don’t forget” firmasının söylemi
Uygulama kullanıcılarından beklentiler
Nelly’de sorular nasıl hazırlanır ?
Uygulamanın tasarım sürecinde neler yaşandı ?
Çelik: “Biz Nelly’i tamamen esnek bir sistem haline getirmeye çalıştık.”

İnsan Kıymetleri 5. Bölüm

,

Doruk GÜLSEVER ile İnsan Kıymetleri 5. Bölüm

Konuk: Banu ÇAKAR – ARAS Kargo Eğitim Müdürü

Program Başlıkları
İçselleştirilmiş Kurumsal Öğrenme Süreci
Eğitim ve Gelişim neyi ifade eder?
Kurum içi eğitime yatırımdan beklentiler nelerdir
Eğitim ihtiyaç analizi mi?
Performans değerlendirme sonuçlarımı?
Kurum içi beklentilerin karşılanma süreci
Çalışanların eğitime motivasyonu nasıl sağlanır?
Eğitimde oyunlaştırma süreci ne kadar faydalı?
Kurum içi eğitim sonuçlarını ölçmek nasıl fayda sağlar?
Kurumsal Öğrenme süreci nasıl tanımlanır?
Kurum içi amacımız sürdürülebilir bağlılık olmalı
Öğrenme sürecinin başında lider olmalı mıdır?

İnsan Kıymetleri 4. Bölüm

,

Doruk GÜLSEVER ile İnsan Kıymetleri 4. Bölüm

Konuk: Özkan BAŞAK – İnsan Kaynakları Müdürü – Tekno Şirketler Grubu

Program Başlıkları
KOBİ’lerde vizyon değişimi
KOBİ’lerde vizyon değişimi insanla başlar
KOBİ’lerde insan kaynakları fonksiyonu neler olmalıdır
İşveren çalışan bağlılığını nasıl korur
İş tanımı için hangi bilgilere sahip olmak gerekir
KOBİ’lerde eğitim ve çalışan motivasyonu
KOBİ’ler vizyonunu belirlerken İK’dan nasıl yararlanmalıdır